Saturday, 25 May, 2024  03:42 PM

  • Unit Pembiakan & Pembakaan

Unit Pembiakan & Pembakaan

Memberi perkhidmatan permanian beradas.

Memberi khidmat nasihat dalam bidang pembiakan dan kesuburan.

Memberi khidmat nasihat dan latihan dalam bidang pembiakan.

Piagam Pelanggan

Kami berazam akan melayani pelanggan dengan perkhidmatan yang berkualiti.

  • Sentiasa membantu dan melayani dengan mesra segala pertanyaan dan kemusykilan pelanggan.
  • Memberi perkhidmatan permanian beradas dalam tempoh 24 jam atau jangkamasa kesuburan ternakan.