Friday, 21 June, 2024  12:50 AM

  • Piagam Pelanggan
Mengenai Jabatan

Piagam Pelanggan

Kami berazam mengamalkan moto jabatan ”Bakti Kami Perkhidmatan Berkualiti” dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan kami.

  • Sentiasa membantu dan melayan dengan penuh mesra serta bertanggung jawab, segala pertanyaan dan kemusykilan yang diajukan oleh pelanggan secepat mungkin.
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada cadangan projek ternakan yang dirujuk dalam tempoh 7 hari.
  • Melayan dan menjawab semua aduan dan pertanyaan rasmi dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari.
  • Memastikan perlaksanaan piagam pelanggan disemua peringkat..v