Wednesday, 24 April, 2024  04:36 PM

  • Misi, Visi & Objektif

Visi

Pihak berkuasa veterinar yang kompeten berkhidmat untuk industri haiwan demi kesejahteraan manusia.

Misi

Menyediakan perkhidmatan veterinar yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan manusia.

Objektif

Memperkasa Kesihatan Haiwan

Memperkasa dan mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan

Mengawal Penyakit Zoonotik

Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik dan penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat

Pengeluaran Ternakan Mapan

Menggalakkan pengeluaran ternakan mapan dan industri tambah nilai

Menggalakkan Penggunaan Teknologi

Meneroka, membangun dan menggalakkan penggunaan teknologi dan sumber secara optimum dalam industri berasaskan haiwan

Kebajikan Haiwan

Menganjurkan amalan kebajikan haiwan dalam semua aspek pemeliharaan dan sistem pengeluaran