Wednesday, 24 April, 2024  04:18 PM

  • Bahagian Regulatori

Bahagian Regulatori

Objektif

Objektif

Menggalakkan pembangunan usahawan dan pertumbuhan industri asas ternakan yang lestari. Memastikan pembangunan dan operasi abatoir mematuhi piawaian kesihatan awam veterinar, kebajikan ternakan dan kualiti alam sekitar.

Pelanggan

Pelanggan

Secara langsung : Penternak, Pengusaha dan Pemilik haiwan.

Secara tidak langsung : Jabatan Negeri dan Persekutuan, Orang awam

Aktiviti yang dijalankan adalah Perlesenan Ladang Unggas, Pendaftaran Aktiviti Berkaitan Veterinar, Perkhidmatan Aduan Berkaitan Ternakan dan Pensijilan Ladang Ternakan Unggas.

Pelanggan

Fungsi

Pensijilan SALT

Merancang, memantau dan mengawal perlaksanaan undang-undang persekutuan dan negeri yang berkaitan

Permohonan Penternak

Mengawal aktiviti penternakan melalui pelesenan dan perundangan di bawah Enakmen Perladangan Unggas (Negeri Melaka) 2008 dan Enakmen Menternak Babi 1980

Pendaftaran Premis Dalam E-Permit

Menyelaras dan menyelesaikan aduan-aduan awam

Aktiviti Perlesenan Ladang

Merancang, memantau dan mengawal aktiviti kebajikan haiwan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015

Penggunaan Drug Veterinary

Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kawalan pencemaran bau dan lalat di ladang ternakan