Wednesday, 24 April, 2024  05:16 PM

  • Arahan Prosedur Tetap Veterinar Malaysia (APTVM)

Arahan Prosedur Tetap Veterinar Malaysia (APTVM)

Bil Kategori Perkhidmatan / Tajuk No. Dokumen
1.0 Khidmat Nasihat dan Pengembangan Veterinar
1.1 Kempen Kesedaran Awam APTVM 21(a):1/2010
1.2 Khidmat Nasihat Pelanggan dan Pengembangan Veterinar APTVM 21(b):1/2010
2.0 Regulatori
2.1 Analisis Risiko Import APTVM 17(d): 1/2011
2.2 Import dan Eksport Haiwan, Hasil dan Produk Haiwan, Bahan Biologik serta Makanan Haiwan APTVM 17(c): 1/2011
2.3 International Equine Competition APTVM 17(h):1/2010
2.4 Kebenaran Sembelih APTVM 21(a):1/2010
2.5 Pendaftaran Pembaka APTVM 20(c): 1/2011
2.6 Pendaftaran Stesen Kuarantin Haiwan Sementara APTVM (17b1:2009)
2.7 Pendaftaran Vaksin APTVM 15(a): 1/2011
2.8 Pendaftaran Veterinawan Bertauliah APTVM (18a(1):2009)
2.9 Pengenalan & Dayajejak Haiwan, Hasil, Produk Serta Premisnya APTVM 20(b): 1/2010
2.10 Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan dan Produk Haiwan Antara Negeri di Malaysia APTVM (20a(1):2009)
2.11 Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan, Hasil dan Produk Haiwan Dalam Negeri APTVM 22(d): 1/2011
2.12 Pertandingan Kucing APTVM 17(i): 1/2013
2.13 Proses Kuarantin Haiwan APTVM 17(a): 1/2011
2.14 Pendaftaran Tanda Pengenalan Kekal Haiwan APTVM2(34):1/2015
3.0 Pemeriksaaan Veterinar
3.1 Pengauditan Abatoir dan Loji Pemerosesan Luar Negara APTVM 23(h): 1/2014
3.2 Kesihatan Awam Veterinar APTVM 16(c): 1/2011
3.3 Pemantauan Bahan Biologik & Drug Veterinar APTVM 23(d): 1/2011
3.4 Pemeriksaan Daging APTVM 23(f): 1/2013
3.5 Pemeriksaan Haiwan APTVM 23(e): 1/2013
3.6 Pemeriksaan Produk Haiwan APTVM 23(c): 1/2011
3.7 Pemeriksaan Veterinar di Ladang Ternakan APTVM 23(b): 1/2010
3.8 Pemeriksaan Veterinar di Loji Pemprosesan APTVM 23(a): 1/2010
3.9 Pemeriksaan Veterinar Bagi Audit Pensijilan MyGAP-Sektor Ternakan Di Lapangan APTVM 3(18): 1/2015
3.10 Pemeriksaan Veterinar Bagi Audit Pensijilan VHM APTVM 3(19):1/2015
4.0 Kawalan Penyakit Haiwan dan Zoonosis
4.1 Disinfeksi APTVM 22(d): 1/2011
4.2 Kepungan Babi APTVM (19a(1):2009)
4.3 Kepungan Unggas APTVM (19b(2):2009)
4.4 Kuarantin Haiwan Berpenyakit APTVM 22(a): 1/2010
4.5 Pengezonan APTVM 19(c): 1/2011
4.6 Penghapusan APTVM 22(e): 1/2010
4.7 Pengurusan Fail Kes APTVM 24(b): 1/2011
4.8 Pengurusan Indeks Penyakit Haiwan APTVM 16(a)(b): 2/2010
4.9 Pengurusan Krisis Penyakit Haiwan APTVM 24(a): 1/2011
4.10 Penyediaan Sijil Kesihatan Veterinar APTVM (20b:2009)
4.11 Penyiasatan Penyakit dan Kajian Epidemiologi APTVM 22(f): 1/2011
4.12 Survelan Untuk Penyakit Haiwan APTVM 22(g): 1/2011
4.13 Vaksinasi APTVM 22(b): 1/2010
4.14 Kajian Vaksin Veterinar di Lapangan APTVM 4(17):1/2015
4.15 Bank Vaksin Veterinar Kebangsaan APTVM 4(19):1/2015
4.16 Latihan Simulasi di Lapangan APTVM 4(20): 1/2015
5.0 Rawatan dan Perubatan Veterinar
5.1 Perubatan Veterinar APTVM 22(c):1/2010
5.2 Preskripsi Drug Veterinar APTVM 15(b): 1/2011
5.3 Kawalan Kecacingan dalam Ruminan APTVM 22(j): 1/2014