Tuesday, 27 February, 2024  03:23 PM

  • Makmal Kawalan Mutu Susu

Makmal Kawalan Mutu Susu

Makmal Kawalan Mutu Susu
  • Menjalankan ujian analisa komposisi susu dan ujian bakteriologi keatas sampel susu.
  • Mengeluarkan keputusan ujian analisa komposisi susu dan ujian bakteriologi susu melalui Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu.
  • Menjalankan kajian dan penyelidikan yang berhubung kait dengan tenusu dan sains penternakan secara amnya.

Piagam Pelanggan

  • Menerima susu segar dan susu proses dari pelanggan untuk ujian kawalan kualiti
  • Menjalankan ujian-ujian kawalan kualiti bagi susu segar dan susu proses:
Bil. Aktiviti-Aktiviti Ujian Jangkamasa Diperlukan
1 Ujian penentuan komposisi susu 1 hari
2 Ujian kiraan jumlah bakteria (TPC) 4 hari
3 Ujian methylene blue reductase test (MBRT) 1 hari
4 Ujian penentuan sisa antibiotik (Delvotest) 1 hari
5 Keputusan ujian dari makmal ke pelanggan :

Ujian komposisi

Ujian TPC

Ujian MBRT

Ujian sisa antibiotik


1 hari

5 hari

1 hari

1 hari