Wednesday, 24 April, 2024  04:55 PM

  • Bahagian Kesihatan Veterinar

Bahagian Kesihatan Veterinar Melaka

OBJEKTIF

  • Memperkasa dan mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan.
  • Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik dan penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat.

AKTIVITI

  • Pelaksanaan aktiviti survelan dan persampelan penyakit ternakan (pengesanan awal penyakit)
  • Pelaksanaan aktiviti kesihatan gerompok ternakan mengikut jadual tahunan.
  • Pengawalan pemindahan ternakan antara daerah/negeri serta import/eksport melalui peraturan.
  • Pengekalan status ladang bebas penyakit.
  • Pelaksanaan program pembangunan Kesihatan Veterinar DVS Melaka.