Wednesday, 17 July, 2024  10:34 PM

  • Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Tahun 2023

Sehingga April 2024
Jumlah diterima Diselesaikan dalam tempoh Peratus
Memastikan permohonan Sijil Kesihatan Veterinar (SKV) untuk tujuan mendapatkan Permit Eksport ke Luar Negara dapat di siapkan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan. 58 58 100%
Memberikan Perkhidmatan Pelanggan berupa khidmat nasihat/ulasan teknikal dan maklumbalas berkenaan perladangan, perundangan, lesen dan maklumat semasa yang berkaitan dalam tempoh masa dua (2) minggu. 10 10 100%
Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi lawan web, media sosial dan pejabat-pejabat daerah Veterinar berkenaan dengan masalah berkaitan Veterinar dalam masa dua (7) hari bekerja. 2 2 100%
Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak). 6 6 100%