Monday, 30 January, 2023  08:34 AM

  • Maklumat Industri Ternakan

Maklumat Industri Ternakan

Pembangunan Industri Ternakan

Menyediakan pelan pembangunan program pembangunan setiap komuditi, melaksanakan program pembangunan dan memberikan perkhidmatan kepakaran teknikal pengeluaran komuditi.