Wednesday, 24 April, 2024  04:10 PM

  • Maklumat Industri Ternakan

Maklumat Industri Ternakan

Pembangunan Industri Ternakan

Menyediakan pelan pembangunan program pembangunan setiap komuditi, melaksanakan program pembangunan dan memberikan perkhidmatan kepakaran teknikal pengeluaran komuditi.